Breaking News
Home » Sức Khỏe » Bệnh trẻ em

Bệnh trẻ em

Cách nhận biết bé mọc răng và những điều cần lưu ý

Mọc răng là một bước phát triển tự nhiên bình thường giống như mọc tóc vậy. Thế nhưng, nó cũng là một nguyên nhân gây lo lắng ở một số bé. Một số bé trải qua thời kỳ này tương đối dễ dàng song cũng không ít bé đau lợi, sưng má và quấy khóc. Hãy giúp bé giảm thiểu tối đa …

Read More »
Rankie WordPress Plugin